DAFTAR PESERTA YUDISIUM 9 JANUARI 2020

Berikut ini kami sampaikan daftar peserta yudisium tanggal 9 September 2020 ;

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA  (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN  ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 155030101111135 Permata Putri Insani Sinaga
2 155030101111058 Jodi Karsonadi
3 155030101111057 Pratami Citra Alifia
4 155030101111048 Soni Rio Pratama
5 155030101111046 Fatah Palupi
6 155030101111036 Savia Melati
7 155030101111015 Bayu Wahyudiansyah
8 155030101111003 Nur Hidayawati
9 155030100111095 Andryan Hugo Hutauruk
10 155030100111028 Aninda Elmayati Sidik
11 155030100111002 Elsa Debora Siagian
12 145030107111046 M. Harmanshah
13 145030100111061 Prima Surya Winandra
14 135030700111023 Ratih Maharani
15 135030501111013 Begawan Haryo Pamungkas
16 135030107111099 Aisha Apriliane Putri Firdausi
17 135030101111171 Muhammad Hamasah Elkhoiri
18 135030101111054 Yolanda Wahyu Fristasya
19 135030100111131 Mutiara Eka Putri Yudiono
20 135030100111108 Milatul Hakimah
21 135030701111016 Viki Ulfa Risqi
22 125030700111030 Muhammad Andika Rizqi Fauzi
23 125030601111009 Akhmad Fariz Khoirunnizar
24 125030100111190 Iman Rizki Deridiatno
25 125030100111077 Fendy Afzam O
26 125030100111046 Bella Ayunda Lorentina
27 125030607111034 Zulman Afrizal

 

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

No Kursi NIM Nama
1 155030700111012 Hawariyana Utami
2 155030707111003 Hadianti Adellia
3 155030701111023 Herdiyana Pamungkas
4 145030701111006 Dhany Fertri Elysia
5 145030701111015 Yuni Karina

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ADMINISTRASI PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 155030901111025 Resha Indi Kurniawati
2 155030900111013 Sakinatul Afifah
3 155030901111013 Zamroni Tegar Ardianto
4 155030900111014 Aliptia Sahaja Rahman
5 155030901111005 Laksana Risdesana Heriyadi
6 155030900111007 Khoirotun Nisa

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 165030207111025 Dinda Ayu Safira
2 145030300111005 Moh. Arif Rahmat Kuncoro
3 155030200111024 Syabibah Yusrina Qamarani
4 165030201111156 Izza Dini Annisa
5 155030201111047 Arina Kusumaningtias
6 155030200111116 Inas Aribah
7 155030200111042 Siti Sukmiati Karyani
8 155030200111092 Periyanti Gunawan
9 155030200111110 Avina Massiroh
10 135030218114008 Mohammad Nur Khasan
11 135030300111009 Jundi Abdu Robih S
12 155030200111053 Khoharudin Wardianto
13 155030201111148 Siti Masrifa
14 155030201111144 Agil Muazami
15 155030201111176 Destrina Elita Koto
16 155030200111025 Aries Suci Puspita
17 155030200111047 Putri Rahma Dayanti
18 155030207111016 Agilia Zahroh Nurofiqoh
19 155030200111004 Danang Prayogo
20 125030300111023 Mochamad Kemal Andita. R
21 165030201111140 Adinda Quratua’ini Tufahati
22 165030207111119 Mohammad Yusuf Ramadhan
23 165030200111121 Nofrizal Dwiky Saputra
24 155030201111066 Cendy Nuraulia Niagara
25 155030201111156 Dian Khaerunisa Lestari
26 165030201111017 Gladys Swantika Taungke
27 155030201111028 Han Arveian
28 155030201111026 Gumelar Akbar
29 125030307111012 Gamelinda Rizkinanti Shobita
30 155030201111142 Fitriyah Nela Andriani
31 155030207111098 Yulia Ismayanti
32 155030201111067 Dwiky Ananda Buya
33 155030201111061 Irvan Prastomo Nugroho
34 125030207111087 Fairuz Yasmin Anwar
35 155030200111078 Nafi Faridhatul Umah
36 165030200111089 Muhammad Goldy Adrian
37 135030201111037 Raden Ajeng Nadhira Ilyna Kinanti
38 155030200111082 Leny Aulia Sari
39 155030200111107 Reli Permata Duri Br Tarigan
40 155030201111155 Ilham Wahyudi
41 135030207111112 Intan Triyasmina Atiqa
42 155030201111162 Muhammad Rafli Rifaldi
43 155030201111068 Teuku Zaldy Arfiqo
44 135030307111010 Annisa Maharani
45 135030201111010 Faizal Rachman Abiyoso
46 155030207111082 Cecilia Indira Hadi
47 125030200111145 Akhmad Zakki Khabibi
48 125030800111038 Widdhi Anggung Wicaksana
49 135030800111006 Septian Eka Nugraha
50 135030301111014 Dina Sopiatul Mundarin
51 135030218114020 Yoga Setyo Pamungkas
52 155030200111112 Demetra Ola Parashinta
53 155030207111028 Emilda Afni Khoiro
54 135030201111070 Noventy Ardiani
55 135030200111019 Okky Aditiyanata Saputra
56 125030200111088 Prayoga Firkarina
57 145030207111022 Katarina Pramilu Sopi
58 145030201111017 Rizqi Egy Gumilang
59 135030218113022 Ulwan Wafi Rizqullah
60 125030807111022 Fachmi Majid
61 125030807111023 Potoppoy
62 145030201111004 Erico Gusta Maulana
63 135030207111064 Rizal Tri Damarjati
64 135030201111137 Trisia Anggarda Paramitha
65 125030200111169 Faiz Hasbullah

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PARIWISATA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 155030800111016 Melati Amalia Gono Hawanti
2 155030800111015 Ardhianto Dwi Prasetyo
3 155030807111006 Dery Dwi Cahyanti
4 155030800111006 Ahmad Arif Suyudi
5 155030801111022 Dio Rahmat Panji Utomo
6 155030807111004 Yanuar Mochtar M. Noor
7 155030800111011 Bima Noveka Hartyanto
8 145030801111004 Githa Nurhady Dzulqin Abbror

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 155030400111036 Ayu Lujeng Dewi Santi
2 155030400111011 Hesranto Padang
3 155030407111056 Fatimah Nur Adha
4 155030401111025 Muhammad Reza Fahlevi
5 145030407111047 Shelly Dwidayanti
6 155030401111032 Rethiya Astari
7 145030407111037 Monica Shintia Dewi
8 155030400111023 Adelia Bayu Febrian
9 145030401111031 Ajeng Amalia Rischa
10 155030400111007 Rizky Ayu Wilujeng
11 145030400111016 Yulianti Eka Pratiwi
12 155030407111023 Maria Magdalena Fontaine Ekawati
13 145030401111018 Mega Popy Oktavia S
14 155030401111031 Katharina Gita Murtiningsih
15 155030400111032 Kirana Dewi Maharani
16 155030401111021 Siti Amelia
17 145030400111011 Reynaldi Ignatius
18 155030407111009 Rr Anugrah Kusumaningrum
19 155030401111019 Elsa Noviana Pratiwi
20 155030400111005 Ardian Bagus Krisnayudi
21 155030407111002 Clarita Amalia Radiska
22 155030401111062 Eldy Elfredo Baleya
23 155030400111004 Fitra Febriandriana
24 145030407111019 Afif Septi Basofi
25 145030407111017 Sean Amir Aristo Dustin
26 145030407111040 Devina Chandrawijaya
27 125030407111075 Kevin Fajrie Faridyan
28 135030407111032 Eva Hanisa

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 186030111111010 Oka Ferry Sandy
2 186030111111013 Kuntarta
3 186030111111014 Candra Setya Nugroho
4 186030111111003 Yulia Ariesmawati
5 186030111111001 Ninda Adisti Putri
6 1860301111110006 Ika Istandia
7 186030111111005 Tri Wiyanto
8 176030100111015 Dicky Fernanda Putri
9 176030100111033 Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
10 176030100111034 Firdausi Dhulhijjahyani
11 176030100111004 Rizki Fillya Curtinawati
12 176030100111046 Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni
13 156030101111020 Dito Arief Nurakhmadi

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) ILMU ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 176030200111010 Human Hardy
2 136030201011001 Fitria Mayangsari

 

DAFTAR PESERTA YUDISIUM

PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

Hari        : Kamis

Tanggal   : 09 Januari 2020

Pukul      : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat    : Ruang Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB

 

No Kursi NIM Nama
1 167030101111006 Humam Santoso Utomo
2 167030101111007 Sari Listyorini
3 167030102112023 Beni Rudiawan
4 157030100112005 Mohamad Sofyan
5 157030102112004 Ondy Asep Saputra
6 147030201111005 Rizki Kartika
7 117030102111004 Sri Untari