Program Kerjasama yang selama ini dilakukan oleh PS MAB FIA – UB melibatkan pihak Double Degree (untuk jalinan kerjasama dengan NPUST dan NCU Taiwan) serta pihak International Office (untuk jalinan kerjasama terkait rekruitmen mahasiswa asing luar negeri).