Motto:

“Melayani dengan Kecerdasan dan Kelembutan Hati”

 

Maklumat:

  1. Kami selalu tanggap, terbuka dan cepat memberi pelayanan;

  2. Inovatif-Kreatif dan Arif dalam menyelesaikan masalah; dan

  3. Ramah, Sopan dan Santun dalam memberi pelayanan.